casino classic mobile casino

Gå tillbaka till “”Kontrollpanelen”” och dubbelklicka på “Lösenord”. Tryck på “Ändra Windows-lösenordet” och OK. Fyll i ditt gamla lösenord på raden “Gammalt lösenord”. De andra två raderna låter du vara...