Gå tillbaka till “”Kontrollpanelen”” och dubbelklicka på “Lösenord”. Tryck på “Ändra Windows-lösenordet” och OK. Fyll i ditt gamla lösenord på raden “Gammalt lösenord”. De andra två raderna låter du vara tomma. Starta DOS, skriv defrag och tryck Enter. Eller, öppna “Kör” från Startmenyn och skriv msconfig.exe, tryck Enter.

2.Klicka på explorer.exe på fliken Processer och sedan på Avsluta process. Om du har problem med att starta Windows, kan du behöva reparera, återställa eller installera om Windows, ha alltid en ny backup tillhands. Slå av och på skrivaren, starta om datorn testa att skriva ut igen. Search & Recover låter dig hitta och återställa oavsiktligt borttgna filer, till exempel dokument eller foton. Om du håller ett öga på ditt systems användande av resurser kan du få en överraskning. CCleaner använder sig nämligen av minimalt med resurser.

  • Om “Profiler” är aktiverade måste katalogen “Profiler” öppnas och sedan katalogen med aktuellt namn för att hitta katalogerna.
  • En proxy tar emot beställningar från klientprogram på “insidan” av ett nätverk.
  • Om du nu inte måste installera om hela datorn förstås.
  • Jag betraktar anonyma inlägg som mobbning.

Det vore mycket intressant om man på arkeologisk väg kunde fastsälla om Sköns gamla kyrka (24 alnar från nuvarande) har varit något annat än just en kyrka. Vägarna från 1764 finns kvar som rester än idag. Jag skall lägga in jämförande material senare för påseende msvbvm50.dll. Nu har jag svårt att tro att Sköns kyrka skulle vara en f d bostad för landshövdingen, men varför inte ett befäst hus för någon lokal viktigpetter, småpåve? Tyvärr Ulf så är den antagligen förpassad till evigheten och därmed svår att fånga på bild. Den gamla pil-ärrade porten finns inte bland länsmus? De två runstenarna vid Sköns kyrka finns däremot.

Grundläggande Datorkunskap

Huruvida dagens färgdia är arkivbeständiga vet jag inte. Tidigare generationer var bättre på arkivbeständighet vilket vi får vara tacksamma för idag. Ett par generationers bilder är mer eller mindre förstörda sedan färgbilden blev populär och fotograferandet blev var mans självklarhet. De flesta av oss har knappast glasplåtarna kvar.

Avira Free Security Suite

I Windows Live Mail presenteras en uppsättning korgar/mappar för varje e-postkonto (om man har mer än ett). Det går också att vittja sitt Hotmailkonto med programmet. Nästan lika traditionellt blev det lite sång och lite musik. Tyvärr utan kontrabas, eftersom Till Mayer var förkyld (men vi hörde honom på en inspelning från förra årets lussekattsmöte).